Resolución Salidas didácticas

Plazos y documentación a presentar segun Resolucion 378/17 

Anexos 2017 resolución 378/17 para completar por profesores y alumnos (NUEVO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Res 530-16 Anexo V Solicitud

Res 530-16 Anexo VI Planilla de alumnos y acompañantes

Res 530-16 Anexo VII Autorizacion

Res 530-16 Anexo VIII Planilla de salud 

Res 530-16 Anexo IX Plan actividades

Res 530-16 Anexo X Transporte

Res 530-16 Anexo XI Informativa para padres